Červen 2007


Cradle of Filth - Babalon A.D. (So Glad For The Madness) (+ČR)

26. června 2007 v 0:57 Texty
Babalon A.D. (So Glad For The Madness)
I bled on a pivotal stretch
Like a clockwork Christ
Bears sore stigmata, bored

And as I threw Job, I drove
Myself to a martyred wretch
To see if I drew pity
Or pretty litanies from the Lord

So the plot sickened
With the coming of days
Ill millennia thickened
With the claret I sprayed
And though they saw red
I left a dirty white stain
A splintered know in the grain
On Eden's marital aid

So glad for the madness

I walked the walls naked to the moon
In Sodom and Babylon
And through rich whores and corridors
Of the Vatican
I led a sordid Borgia on

I read the Urilia text
So that mortals wormed
As livebait for the dead

And as I broke hope, I choked
Another pope with manna peel
Dictating to DeSade
In the dark entrails of the Bastille
And as he wrote, I smote
A royal blow to the heads of France
And in the sheen of guillotines
I saw others, fallen, dance

I was an incurable
Necromantic old fool
A phagadaena that crawled
Drooling over the past
A rabid wolf in shawl
A razor's edge to the rule
That the stars overall
Were never destined to last

So glad for the madness

I furnaced dreams, a poet, for of sleep
Turning sermons with the smell
On Witchfinder fingers
Where bad memories lingered
Burning, as when Dante
Was freed to map Hell

I sired schemes and the means
To catch sight of the seams
And the vagaries inbetween...

And midst the lips and the curls
Of this cunt of a world
In glimpses I would see
A nymph with eyes for me

Eyes of fire that set all life aflame
Lights that surpassed art
In sight, that no intense device of pain
Could prise their secrets from my heart

I knew not her name
Though her kiss was the same
Without a whisper of shame
As either Virtue or Sin's
And pressed to Her curve
I felt my destiny swerve
From damnation reserved
To a permanent grin...

So glad for the madness
Český Překlad :
Babalon A.D. (So Glad For The Madness)
(Babylon A.D. (tak potěšený Šílenstvím))

Vykrvácel jsem na rozlehlé palnině
Přesně jako Kristus
nesu bolavá stigmata, znuděn

Jako jsem zahodil řemeslo, dostal jsem se
K mučednické smtri
Abych viděl, jestil jsem nakreslil hnus
nebo pěkné litanie od Pána

tak se sjednocují znechucení
Přichodem dnů
zhuštěného, nemocného tisíciletí
S Klaretem, který jsem vyprskl
A přes něj viděli rudou
zanechal jsem bílou špinavou skvrnu
Porozvázaný uzel
na Edenské bojové podpoře

Tak potěšený šílenstvím

Šel jsem po zdi, nahý k měsíci
V Sodomě a babyonu
A přes drahé děvky a koridory
vatikánu
vedl jsem tam mrzkou Borgii

Četl jsem Urilina slova
tak se smrtelnící plazili
jako živá návnada pro smrt

A jsk jsem stratil naději, byl jsem šokován
jiný papež se slupkou many
poroučí DeSademu
v temných útrobách bastily
A jak napsal, tak učinil
královské fouknutí hlavám francie
A v lesku gilotin
jsem uzřel jiný, padlý tanec
Byl jsem nezdolný
nekromantický starý hlupák
přízrak se plížil
Slintající nad minulostí
Vzteklý vlk v běhu
na ostří nože podle pravidel
na která dohlížejí hvězdy,
která nebudou určena k delšímu trvání

tak potěšený šílenstvím

roztavil jsem sny, poetického nepřítele spánku
pronášející kázání čichající
K prstům bijce čarodějnic
Kde jsou skryty zlé vzpomínky
pálící jao když se Dante
Zbavil mapy pekla

Splodil jsem plány a prostředky
jak zachytit hloubku slojí
A rozmary uvnitř...

A mezi pysky a kadeřemi
réto kundy světa
Jsem zběžně spatřil
nymfu, s očima pro mě

Oči ohně, které nechaly všechen život v plamenech
Světla, které překonala umění
z pohledu, který nevidí sílu bolesti

Mohou ocenit jsjich tajemnství z mého srdce ¨
neznal jsem její jméno
její polibek byl to samé
bez pocitu hanby
jako jakákoliv poctivost nebo hřichy
A sevřený jejími křivkami
Cítil jsem můj osud vyhýbající se
zatracení, stále
Se usmívající...

tak potěšený Šílenstvím

Cradle of Filth - Devil Woman

25. června 2007 v 23:33 Texty
Devil Woman
SPECIAL EDITION DISC TRACK]

[feat. King Diamond; Cliff Richard cover]

I've had nothing but bad luck
Since the day I saw the cat at my door
So I came into you sweet lady
Answering your mystical call

Crystal ball on the table
Showing the future, the past
Same cat with them evil eyes
And I knew it was a spell she cast

She's just a devil woman
With evil on her mind
Beware the devil woman
She's gonna get you
She's just a devil woman
With evil on her mind
Beware the devil woman
She's gonna get you from behind

Give me the ring on your finger
And let me see the lines on your hand
I can see me a tall dark stranger
Giving you what you hadn't planned

I drank the potion she offered me
I found myself on the floor
Then I looked in those big green eyes
And I wondered what I came there for

She's just a devil woman
With evil on her mind
Beware the devil woman
She's gonna get you
She's just a devil woman
With evil on her mind
Beware the devil woman
She's gonna get you from behind, hind

If you're out on a moonlit night
Be careful of them neighbourhood strays
Of a lady with long black hair
Trying to win you with her feminine ways

Crystal ball on the table
Showing the future, the past
Same cat with them evil eyes
You'd better get out of there fast

She's just a devil woman
With evil on her mind
Beware the devil woman
She's gonna get you
She's just a devil woman
With evil on her mind
Beware the devil woman
She's gonna get you

She's just a devil woman
With evil on her mind
Beware the devil woman
She's gonna get you
She's just a devil woman
With evil on her mind
Beware the devil woman
She's gonna get you

Cradle of Filth - Gilded Cunt (ČR)

25. června 2007 v 16:20 Texty
Gilded Cunt
(Lesklá kunda)

Nosíš svou bídu jako závoj
Aby jsi skryla okouzlení nejhrubšího zrna
Z místa Evy kyne hořká parodie
Probodaná dýkou pýchy
Lesbických konkubín

Lesklá kundo
Ty lesklá kundo

Tvé ubohé výmluvy těžce a uboze
Ničí lásku a světlo, ležící dlouho v hrobě
Mám sklony tě rychle zabít
Roztrhaný zobáky
Které už neuživí srdce

Ale já jsem napospas
Labyrintu a šelmě
Setkání očí bez návratu
očí černých a šedých jako pancíř

Ztrácíš svou ochranu
Střelený do hlavy
Brány pekelné
Byly vždy ze široka otevřeny
Satanovým agentům, potácejícím se
Sem a tam tak jako
ty, když mě vedeš

Malý špinavý zlatokop

Lesklá kundo
Ty lesklá kundo

Nic není nad tebou, zachraň syté světlo
platící za vybroušený prsten z ledu
A uvidím tě dnes večer v jeho svitu

Díváš se (zle) z tvé věže
Postavené ze slonoviny a nenávisti?

Když jsem rozpolcený
mezi plachtami, unášejícími mě
A zubem bouře
Které trhají a rozhazují mé verše

Srážíš podpatky
Tři krát šest
Hvězdy jsou na svých místech
Mohu za nimi vylézt a jednu ti podat?
Palác ve Versailles tě nikdy neumlčel
Ani nebe pokryté
Kříži, pod kterým si procházela

Malý špinavý blázen

Lesklá kundo
Ty lesklá kundo

Cradle of Filth - I Am The Thorn (ČR)

25. června 2007 v 15:07 Texty
I Am The Thorn
Jehla v oku hurikánu,
jed ve křtitelnici,
hřebík v rakvi rouhače,
mám hodně podob.

Šílený je oheň,
jež plane uvnitř mé duše,
když vlhké jazyky slávy, otráveny, se svíjí.
Jako kobercový nálet na plné tržiště,
tak běhá má krev.
Žádným srpem, křížem
nebo zbloudilou hvězdou,
žádný svědek mě neporazí.

Zrozen ze šakala ve Vatikánu,
do odporného stáda.
Proplížil jsem se za oponou
nebývaje tam čaroděje,
jenom bílá vlajka zčernalá
zpěvem zbraní jež nesou
víru jež brzy obsadí
pouští království mrtvých

Cítím fleur du malcontent (vůni, chuť rebelie)
pekelný to zápach,
Jidáše jež v davu skryt.

Pugéty pro chtivost a zvrácené právo.
Služebníci svatých válek,
nesou růží víc a víc.
Jsem trn.

Spletité jsou houštiny,
hrozící panenskému srdci,
od násilníkových pařátů ve tmě.

Horolezci se tak snaží,
dosáhnout tam, kde začínají nebesa,
že láska samotná je jenom pojem,
chybící na jejich vrcholech.
Uchráněna v jedné jediné věži,
kde jediný východ,
chrání spící krása,
chrání od slizkých prstů lůzy.

Cítím fleur du malcontent (vůni, chuť rebelie)
pekelný to zápach,
Jidáše jež v davu skryt.

Pugéty pro chtivost a zvrácené právo.
Služebníci svatých válek,
nesou růží víc a víc.
Jsem trn.

Jsem trn.

Jsem Longiunusovo kopí,
Damoklův meč,
dávka vpíchlá do ruky, vykrvácená dutina,
kladivo bohů v zubech proroka.

Jsem trn

Svatý Nechutňák, prezident zla
velké bílé naděje lidí s rybíma očima,
světla světa poblikávají a umírají.

Proklát v závodě. V blednoucí tváři,
hadí jazyky trhají nebesa,
dusíce tyhle slova, jako poastvu pro ucho,
jako blesky udeřují jejich slepé mysli.

Jsem trn

Jsem ruka boží,
jsem trn
Jsem ruka boží,
jsem trn

Místní zlodějíčci,
vždycky kradete fet pro boží účely.
Všechny vás srazím na kolena,
a zneužiju.

Pugéty pro chtivost a zvrácené právo.
Služebníci svatých válek,
nesou růží víc a víc.
Jsem trn.

Cradle of Filth - Her Ghost In The Fog (ČR)

23. června 2007 v 12:16 Texty
Český Překlad :
Her Ghost In The Fog
Její přízrak v mlze

"Měsíc, visí jako krutý portrét
lehký vánek šeptá výzvu stromů
jak tahle tragédie začíná s roztříštěným skleněným srdcem
a Noční Můry děsí ze sna
Ale teď, prosím, žádné slzy
Strach a Bolest mohou doprovázet Smrt
Ale je to touha, která ji doprovází určitě
jak Uvidíme..."

Ona byla božským stvořením
Které líbalo chladná zrcadla
Sněhová Královna
S ničím nesrovnatelné
Symetricky sladěné rty
Hledali Ji všude
Temné, jasné oči
Arabská noční můra...

Svítila akvarely
jako perla z Mého oceánu života
Dokud ti, co Ji nemohli mít
Ji nevytrhli z tohoto Světa

V ten osudový Večer, kdy...
Stromy páchly západem Slunce a kafrem
Jejich koruny pronásledovaly přízraky a házely
Záblesky, jako stíny, které oni vrhli
Na mou lásku zaobírající se lítostí za svitu měsíce

Dává to důvot k rozletu
nebo ke Smrti podle jejich názoru
Plížili se zkrz lesy zmámeni
přes taftovou Louku
Jejími boky, jež se pohupovaly
Přesto, že to sledovali
Zachyť mlhu, když vzniká
(Aby skryla smrtící požehnání)
Jejího přízraku v mlze

Ukradli i to, co zůstalo...
(Pět Božích mužů)
...Její přízrak v mlze
Úsvit Ji objevil tam
Pod Cedrovým stromem
Hedvábné šaty roztrhány, Její havraní vlasy
Splývaly kolem roucha, Její nádherné obnažené tělo
Bylo olemováno jinovatkou, věděl jsem, že je ztracena
Plakal jsem, dokud se slzy nestaly prosbou

Zapřísáhla Mě přísahou sladké krve
"Nikdy se nerozdělíme
Aby žárlivé Nebe neukradlo naše srdce"

A tak jsem křičel:
"Vrať se ke Mě
Byl jsem zrozen, abych Tě miloval
Tak jak může osud stát mezi námi?"

A jak jsem potopil její jemné křivky
S nevyřčenými sny a posledními slovy
jsem pozoroval třpyt zašlapaný do země
Klíč ke Kostelní zvonici...

Mimochodem, vesnice Ji nařknula z toho,
že byla čarodejnicí
Jejich Muži toužili po tom to odhalit
A já jsem zhroutil pod Kristem hledajícím znamení viny
Svou zmučenou duši na led

Sněhová královna
S ničím nesrovnatelné
Symetricky sladěné rty
Hledali Ji všude
Pátrající oči
Arabská noční můra...

Byla Ersulie mající
Mléčně bílou pleť
Má porcelánová Yin
Spanilý Anděl Hříchu

A tak pro Ni...
Vánek páchl západem Slunce a kafrem
Má silueta pronásledovala Její přízrak a podpálila
jejich Kapli a vše uzamkla do bolesti
Nejlepší způsob, jak vyjádřit nesouhlas se spravedlností,
kterou hlásala jejich bible...

Dává to důvod k rozletu
Nebo milovat nezahanbeně
Utišil jsem svůj pláč
Zmámen
Přes taftovou Louku
Jejími boky, jež se pohupovaly
Přese všechny, kdo se Jí postavili
Zachyť mlhu, když vzniká
Aby skryla poslední požehnání
Jejího přízraku v mlze

A objal jsem
Tam, kde milenci hnijí...
Její přízrak v mlze

Její přízrak v mlze

Slipknot - Spit It Out (+ČR)

21. června 2007 v 14:54 Texty
Spit It Out
Since you never gave a damn in the first place
Maybe it's time you had the tables turned
Cuz in the interest of all involved I got the problem solved
And the verdict is guilty...

...MAN NEARLY KILLED ME
Steppin' where you fear to tread
Stop, drop and roll - you were DEAD FROM THE GIT-GO!
BIG MOUTH FUCKER - STUPID COCKSUCKER
Are you scared of me now? Then you're dumber than I thought
Always is, never was
Foundation made of piss and vinegar
Step to me, I'll smear ya -Think I fear ya? BULLSHIT!
Just another dumb punk chompin' at this tit
Is there any way to break through the noise?
Was it something that I said that got you bent?
It's gotta be that way if you want it
Sanity, Literal Profanity HIT ME!

SPIT - IT OUT
All you wanna do is drag me down
All I wanna do is stamp you out

Maybe it's the way you spread a lotta rumour fodder
Keepin' all your little spies and leavin' when you realise
Step up, fairy
I guess it's time to bury your ass with the chrome
Straight to the dome
You heard me right, bitch, I didn't stutter
If you know what's good - sit, shut up and beg, brother
Backstab - Don't you know who you're dissin'?
Side swipe - we know THE ASS THAT YOU'RE KISSIN'!
BIGIDY-BIGGIDY BITCH BOY, HALFWAY HAUSER
Can't hear shit cuz I keep gettin' louder
Step up, and you get a face full o' tactic
Lippin' off hard, goin' home in a basket
You got no pull, no power, no NUTHIN'
Now you start shit? Well, ain't that somethin'?
Payoffs don't protect, and you can't hide if you want
But I'LL FIND YOU - Comin' up behind you!

SPIT - IT OUT
All you wanna do is drag me down
All I wanna do is stamp you out

'Bout time I set this record straight
All the needlenose punchin' is makin' me irate
Sick o' my bitchin' fallin' on deaf ears
Where YOU gonna be in the next five years?
The crew and all the fools, and all the politix
Get your lips ready, gonna gag, gonna make you sick
You got DICK when they passed out the good stuff
Bam
Are you sick of me? GOOD ENOUGH - HAD ENOUGH

FUCK ME! I'm all out of enemies!
FUCK ME! I'm all out of enemas!

SPIT - IT OUT
All you wanna do is drag me down
All I wanna do is stamp you out
Spit It Out - Český Překlad
Nikdy si nedal na nadávky
Možná, že teď nadešel čas, kdy se karty obracejí
Protože vzhledem ke všem těm složitostem mám ten problém vyřešen
A verdikt je trestuhodný..
.
...TEN CHLAP MĚ MÁLEM ZABIL
Kráčíš do míst, kam se bojíš vstoupit
Stát, na zem - seš mrtvej - BEŽ!
MOC VELKÁ PUSA HAJZLE - BLBEJ IDIOTE
Už se mě bojíš? Tak to seš ještě posranější než sem myslel
Vždy je, nikdy nebyl
Základ z chcanek a octa
Pojď sem, pošpiním tě - Myslíš, že se tě bojím? HOVNO!
Seš jen další idiot
Existuje nějaký způsob, jak prolomit ten hluk?
Řek sem snad něco o tom, že by ses měl klanět?
Bude to tak jestli chceš
Rozum, výslovná neúcta PRAŠT MĚ!

VYPLIVNI - TO VEN
Jediný, co chceš udělat je zašlapat mě do země
Jediný, co chci udělat je odkopnout tě pryč

Možná, že je to jen způsob, kterým šíříš všechny ty klepy
Strážíš si všechny své malé zvědy a odcházíš teprve až na to přijdeš
Vypadni, buzíku
Myslím, že je čas pohřbít ten tvůj zadek
Přímo u pramene
Slyšíš mě dobře , děvko, já nekoktal
Jestli víš co je pro tebe dobrý tak sedni, sklapni a popros
Rána - Nevíš snad s kým máš tu čest?
Úder - my víme čí zadek líbáš!
KURVO
Neslyším tě, pořád sem hlasitější
Zrychli, a zase začneš intrikovat
Už držíš hubu, domů tě pošlu v pytli na odpadky
Nemáš tah, žádnou sílu, NIC
Už zase kecáš kraviny? No dobře, záleží snad na tom?
Prachy tě neochrání, a už se neschováš
JÁ TĚ NAJDU - JSEM ZA TEBOU!

VYPLVNI - TO VEN
Jediný, co chceš udělat je zašlapat mě do zem
Jediný, co chci udělat je odkopnout tě pryč

Tenhle song myslím naprosto vážně
Všechny ty bijící špitatý nosy, serou mě
Sem skoro hluchej a je mi z toho blbě
Kde si myslíš, že budeš dalších pět let?
Parta a všichni ti blázni, a všichni politici
Připravte si rty, budete zvracet, bude mi z vás blbě
Když se rozdává tak vy nemáte nic
Dutý náraz
Už je vám ze mě blbě? JEŠTĚ NE DOST DOBŘE - JEŠTĚ NE DOST

DO MĚ! Už na mě nikdo nemá!
DO MĚ! Už na mě nikdo nemá!

VYPLIVNI - TO VEN
Jediný, co chceš udělat je zašlapat mě do země
Jediný, co chci udělat je odkopnout tě pryč

Cradle of Filth - Byronic Man (+ČR)

19. června 2007 v 17:05 Texty
Byronic Man (featuring Ville Valo)
As lonely as a poet on the wall of Jericho
Or the moon without the comfort of the stars
I am loathe to know it that a man without a soul
Is nothing but a split canopic jar

I proved it, improved it
Drove a sonnet right through it
And in this state of bliss
Evil kissed with wet lips
Pen-filled fingertips
Which drew me, for through me
Illuminati usually pissed
But with words of some hurts worth
I threw a party that extended God's list

Exciting new flames that my face would claim for me
Reciting back the almanac of travesties

They call me bad
Mad Caliban with manner
Dangerous to know
A passing fad
Taught in all debauch I excess and in canto

Grown wild this childe
Whole harems defiled
Faustina's and Mina's
Lady Libertine and her sisters between her

What spread of lies arise when lovers die
Which circle of hell is mine when I arrive?

They call me bad
Mad Caliban with manners
Dangerous to know
A passing fad
Taught in all debauch
Crow against the virgin snow

Grown colder, my shoulder
Like a boulder beside her
And bolder, not wiser
My dark seed took up root inside he
That mouldered, where older

Beddings would hold a passionate sigh
But laudanum and soda
Lord Numb coda
Merited a forest of inherited spite

Fleeing grief for foreign maps
I still played vampire aristocrat
Unloading my gun in hot, promiscuous laps

Then shooting swans in a gondola
I tripped my foot on a falled star
And there's nothing like a mouthful of Venetian tar
To let you know just who you fucking are

The patron saint of heartache

Ever after, can they hear my laughter?

The patrons saint of heartache

Never craft a better bed of disaster...

The patron saint of heartache

They call me bad
Made Caliban with manners
Dangerous to know
A passing fad
Taught in all debauch
In excess and in canto

They call me bad
Mad Caliban with manners
Dangerious to know
A passing fad
Whereupron I tell them
To go fuck their mothers
As so...
On my grave
Cradle of Filth - Byronic Man
Český překlad :
Tak osamělý jako básník u hradeb Jericha,
na měsíci bez hvězd
štítím se připustit, že člověk bez duše
je jako rozbitá kanopa

Dokázal jsem to
Vylepšil to
zahrál jsem sonet
přímo v tom.
A v tomto stavu blaženosti
zlo políbilo vlhkými rty
konečky prstů,
kterými na mě
osvícenci chcali
Ale slovy které bolí
jsem vtrhl na party a rozšířil Boži seznam


Vzrušující nové plameny, jež vykřičí mou slávu za mě
recitujíc almanach přetvářky

Škaredě mi říkají,
šílený surovec s manýrami
jež je lepší nevědět
úchylky
vyvedené ve všem hnusu
v excesu a v sopránu

Zdivočelo
tohle děcko
celé harémy vyplenilo
a v nich lady Libertine a její sestry

Jaká snůška lží, když umírá milenec
který pekelný kruch bude můj až dorazím ?

Škaredě mi říkají,
šílený surovec s manýrami
jež je lepší nevědět
úchylky
vyvedené ve všem hnusu
dav proti panenské čistotě

Vychladl jsem, má ramena
jako balvany vedle ní
a silnější, ale ne moudřejší
zapustilo v ní mé temné sémě kořeny
které časem trouchniví

Lože snese vášnivý vzdech
ale Laudanum a soda
Pan Křehký Koda
si zasloužil les zděděné nenávisti

Stahuji zármutek z cizích map
hrál jsem na upíří šlechtice
mé zbraně jsou vybity (ve smyslu že s nich byly vyndány náboje, nevěděl jsem jak to napsat, vy budete ;-) )

Pak střílejíc labutě z gondoly
prošel jsem se po padlé hvězdě
a není nic takového jako tlama plná asfaltu
která by tě naučila vědět kdo kurva seš

[Ville]
Svatý patron srdcebolu
vidím že můj svět už padá
můj svět upadá
Svatý patron srdcebolu
vidím že můj svět už padá
můj svět upadá

[Dani]
A i pak slyšet bude můj smích

[Ville]
Svatý patron srdcebolu

[Dani]
Nikdy jsem nestlal postel větší bolesti

[Ville]
Svatý patron srdcebolu

Škaredě mi říkají,
šílený surovec s manýrami
jež je lepší nevědět
úchylky
vyvedené ve všem hnusu
v excesu a v sopránu

Škaredě mi říkají,
šílený surovec s manýrami
jež je lepší nevědět
úchylky
na což jim odvětím,
mrdejte svý matky

A tak....
Na mém hrobě


Krucipüsk - Biografie

18. června 2007 v 20:18 Krucipüsk
Tomáš Hajíček - zpěv, lov mamutů
band_tomas Nástroje: basa, bicí, kytara (pasivně)
Hudební působení dříve: liberecké kapely Der Fraumann, Oi oi Hubert Macháně, Solomon Bob, krátce host na bicí u Tří sester
Hudební působení dnes: divadlo TA Fantastika - muzikál Excalibur (role Uthera)
Školy: střední stavební
Práce: dříve člověk mnoha mnoha povolání od šoféra přes opraváře elektromotorů po stavbyvedoucího
Oblíbené kapely: Suicidal Tendencies, Stuck Mojo, Downset, Laibach, System of a Down

Jarmut Gabriel - kytara, zpěv
band_jarmut Nástroje: Ibanez S 620; struny D'Addaria
Hudební působení dříve: Mewa, Uruguay, performace v metru
Hudební působení dnes: Testify (+ Vlaďka Svobodová z Laury)
Práce: živnostník v oblasti datových sítí a komunikací
Škola: el. průmyslovka
Oblíbené kapely: Big and Rich, Suicidal Tendencies, Helmet, AC/DC, Rolling Stones, Voivod; jinak žánr americké country (+blues, swing..)

Milan Cimfe - basa, zpěv
band_milan Nástroje: basa, zpěv, bicí, perkuse, programming
Hudební působení dříve: Titicaca, krátce host na basu v kapele Pražský Výběr a na perkuse v Čechomoru
Hudební působení dnes: One Season Band a hostování na různých Českých a zahraničních deskách na různé hudební nástroje
Práce: zvukař a hudební producent ve studiích {SONO}
Škola: elektromechanik pro stroje a zařízení a Karlíkova zvukařská
Oblíbené kapely: Krucipüsk a Mozart

Vojta Douda - bicí jak řemen
band_vojta Nástroje: bicí Mapex, činely Anatolian a paličky Regal Tip
Průprava: samouk, od 15ti let
Hudební působení dříve: Cosmetic punk, záskok v Divokym Billovi, kapela Illony Csákové
Hudební působení dnes: Benedikta
Škola: střední hotelová
Oblíbené kapely: Buty, Police, Helmet, Beatles, Primus
Oblíbené desky: Helmet - Betty, Peter Gabriel - Up
Koníček: aktivní rybářregaltip
Historie
1991/92
V Liberci vzniká skupina Krucipüsk vstupem leadra punkové skupiny "Hubert Macháně" Tomáše Hajíčka (zpěv, bicí) do trash-metalové skupiny "Veteš"- Pavel Zadražil (kytara) Petr Slavík (basa), Jan Zrůst (bicí). Cca po měsíci zkoušení nastupuje Petr Paulus (druhá kytara). Pár měsíců na to vydává skupina debut s názvem "Ratata" u firmy Monitor.

1993
probíhá turné s kapelou Debustrol a Kabát. Kapela se dále objevuje na CD výběrech "Ultrametal 1-3", 13 fláků od Kaťáků atd. Dále skupina koncertuje a připravuje materiál na další desku.

1996
Krucipüsk nahrává druhé CD s názvem "Cirkus dneska nebude" ve stejném obsazení u firmy Monitor. K tomuto CD skupina jezdí velké letní festivaly atd.

1997
Tomáš Hajíček mění sestavu celé skupiny za účelem dalšího vývoje. Post kytary zaujímá Aleš Makyta (ex King Size), bicí nástroje Tomáš Marek (spousta libereckých skupin) a místo basy mají Sequencer. Po pár měsících zkoušení hledají baskytaru. Hraje s nimi např. Cizák (ex Debustrol), Peknuša (Drobný za bůra a Salomon Bob a další) a posledním který zůstává na tomto postu je Karel Adam (ex Vitacit, Citron, Kreyson)

1998
Skupina nahrává CD Bigada bigada baby", které vychází u firmy Popron a s níž objíždějí koncertní podia.

Na jaře 1999
se Hajíček loučí s kytaristou Alešem Makytou a jeho místo obsazuje Robin Davídek (ex Motorband, Vitacit). Po pár měsících odchází bubeník Tomáš Marek k Lucii a na jeho místo přichází Pepa Cigánek (ex Habera, Dodo Doležal, Wain)

2000
místo bubeníka obsazuje Daniel Hafstein (ex.Mewa, Kreyson, Vitacit, Motorband, Brichta). Po třech měsících se loučí a zůstává věrný své domovské kapele Mewa a post bubeníka zaujímá liberecký Vojta Douda (ex Black Cat)

2001
Jedou tour s Divokým Billem, hned poté s kapelou Doga a objíždí festivaly.

2002
Skupina vydává nové CD s názvem "4" u firmy "Sokol Power Voices". V červnu 2002 opouští kapelu R.Davídek a K.Adam. Post kytary obsazuje René Rypar (ex Eleison, nyní Support Lesbians) a baskytara Jarin Janek (ex Eleison, nyní Benedikta). Manažerskou firmou se jim stává Pink Panter.

2002-03
Skupina vydává páté CD s názvem "Druide!" opět u firmy EMI-Monitor, vzápětí vyjíždí na celorepublikové turné s kapelou Kabát s průměrnou návštěvností 15000 posluchačů. Poté opět koncertuje na všech tuzemských velkých i malých festivalech.

2005
René Rypar odchází do "Support Lesbians" a jeho místo zaujímá Jarmut Gabriel (ex Mewa). Dále koncertují cca 90 koncertů ročně. Po půl roce odchází Jarin Janek do domovské skupiny "Benedikta" a střídá ho slovenský baskytarista Maťo Ivan (ex BSP, Chameleón). Koncertují a pomalu připravují materiál pro další CD.

2006
Po vzájemné dohodě odchází Maťo Ivan, post baskytary zaujímá Milan Cimfe (Studio Sono, One Saeson Band Michala Pavlíčka).

2007
V současné době skupina připravuje šesté CD s názvem "Ahoj", které vychází 1.dubna a ke kterému jedou první samostatné turné.
Tomáš Hajíček 2007

Topolná-Bůrovce 4.,8.a 9.6.07+ Ostrava-Iron Maiden 6.6.07

12. června 2007 v 23:09 Různé AKCE! - Fotky
4.6.07-Topolná-Bůrovce + Bar
6.6.07-Ostrava-Iron Maiden
8.6.07-Topolná-Bůrovce (pěnová akce)
9.6.07-Topolná-Bůrovce (drift)

Krucipüsk - Diskografie

12. června 2007 v 12:07 Krucipüsk
Ratata
1) Ratata3:07
2) Rap2:41
3) Mouchy3:33
4) Hey! stará votevři2:35
5) Krucipüsk2:37
6) Birthday2:59
7) Svatej3:46
8) Miami beach2:35
9) Brácho vem mě ven3:17
10) Máma - pila3:00
11) Soundgarden3:41
12) Shit3:00
13) Baby I'm Rocket1:48
14) Babo hrej!2:11
15) I'Fucker2:47
TOTAL43:53
cd0[ 1993 ]
­­
CIRKUS DNESKA NEBUDE
1) Cirkus dneska nebude2:41
2) Signora & králík Manfred3:15
3) -H- song3:25
4) Říkej mi prostě Harry3:41
5) Máslo2:56
6) Vražda? (hard version)4:30
7) Vlk "E" (Elvis)4:49
8) Go! Go! Schimmy!2:15
9) Bang!2:55
10) Vražda? (soft version)4:37
11) Bullshit4:02
12) Tak už jsem dead3:53
13) Snad jsem to zavinil já4:17
TOTAL47:16
cd1[ 1996 ]
BIGADA BABY
1) Bigada baby2:41
2) Godzilla3:30
3) Góól!3:30
4) Madam3:35
5) Jsem toho plnej3:10
6) Bubla3:35
7) Zaříkávač hadů2:05
8) Xindl2:30
9) Polka St. Maria3:05
10) Free2:50
11) El Torro4:00
12) Vypínač kosmickej4:45
13) Poslední trik3:00
TOTAL43:55
cd2[ 1998 ]

~4~
BAFOMET A MENDES
1) Bafomet a Mendes4:56
2) Pogo2:41
3) My way3:36
4) Sexy woodoo5:26
5) Kowboy - krvavej boy3:01
6) Musim do Mexika5:52
7) Živý to znaj2:17
8) Valibuch3:53
9) Blázen4:32
10) Wampwaltz6:43
TOTAL43:08
cd6[ 2001 ]
10 Years
1) Krucipüsk2:37
2) Shit2:59
3) Hey, stará votevři2:37
4) Brácho vem mě ven3:15
5) Go! Go! Schimmy2:15
6) Bullshit4:01
7) Cirkus dneska nebude2:40
8) Říkej mi prostě Harry3:40
9) Xindl2:29
10) El Torro4:04
11) Bigada baby3:59
12) Madam3:37
13) Pogo2:41
14) Musim do Mexika5:52
15) Živý to znaj2:18
16) Sexy woodoo5:23
TOTAL54:46
cd3
[ 2002
Druide!
1) Druide!4:01
2) May Day!3:02
3) Keltskej osud3:42
4) Láska je kurva!4:05
5) Cesta3:36
6) Belzebub disco!3:54
7) Bič3:37
8) Criminal!3:34
9) C'est la Mort3:45
10) Rock'n'roll to neni prdel!3:­16
TOTAL­36:32­­
cd4[ 2004 ]
Ahoj
1) HüMNüS3:46
2) Ahoj!3:41
3) Dealer1:53
4) Myhovado4:22
5) Morski Pas2:38
6) Hola hou!5:26
7) Yessus na na ftu2:59
8) Proč!2:29
9) Sjetej2:54
10) Éo Éo!4:24
TOTAL34:32­
cd5[ 2007­ ]

Elektrick Mann - Koncerty...

8. června 2007 v 10:09 Programy různých barů, festivalů a různé koncerty...

Koncerty - snad tam všude dorazíme...

30.11 2007 (Pátek) Praha - Retro Music Hall, začátek ve 20:00
sólo kapr
29.11 2007 (Čtvrtek) BRNO - Favál, začátek ve 20:00
sólo kapr
26.10 2007 (Pátek) Přelouč - klub COSA NOSTRA, začátek ve 20:00
bordel...
27.7 2007 (Pátek) Hrachovka - Valmez/Hrachovec, začátek ve 23:00
po hlavní hvězdě BENEDICTION...
14.7 2007 (Sobota) Independent Fest Hříběcí (u Horní Cerekve), začátek ve 20:00
6. ročník open air festu o 10 kapelách a spoustě chlastu...:))
13.7 2007 (Pátek) MIGHTY SOUNDS - Olší u Tábora, začátek ve 20:00
Ska-punk odvazácký megafest na polích u Tábora...
4.7 2007 (Středa) fest ROCK FOR PEOPLE - Hradec Králové, začátek ve 20:10
Mattoni Music Stage
29.6 2007 (Pátek) Zlín - Master´s Of Rock Cafe, začátek ve 22:00
EM - hosté semifinále "RockMaxovy 12" Radia RockMax
16.6 2007 (Sobota) Kolín - fest GREEN ISLAND, začátek ve 20:00
spolu se Sunshine, Krucipüsk, Mauritius...
1.6 2007 (Pátek) Rýmařov - KD, začátek ve 22:30
...červnový majáles))

Bůrovce Topolná - Program na léto 07"

6. června 2007 v 11:53 Programy různých barů, festivalů a různé koncerty...
KS Bůrovce Topolná
!!!STÁLE PLATÍ: DO 21.00 HOD. JE PIVO A VSTUP ZDARMA!!!
Pá - 22.6.
KAMIKAZE PÁRTY + KISSMÁNIA LIVE
- moderátoři RANNÍ JÍZDY - Míra Pakr a Dan Gregůrek
- příjemné dárečky, ..., vystoupení taneční skupiny EFFECT PROOF - do 21.00 = VSTUP ZDARMA, jinak jen za 40,- Kč
So - 23.6.
ROCKOVÝ VEČÍREK se skupinou GENERACE + vzpomínková diskotéka či rockotéka - DJ MEYW & DJ SPIKE
- do 21.00 = VSTUP ZDARMA, jinak jen za 50,- Kč

Pá - 29.6.
PRVNÍ PRÁZDNINOVÁ KOFOLA DANCE PÁRTY
- DJ CHABIČOVSKÝ PAVEL & DJ MEYW + DJ JITKA POSPÍŠILOVÁ & DJ KUBA - VEČERNÍ SÁDLO
- do 21.00 = VSTUP ZDARMA, jinak jen za 30,- Kč
So - 30.6.
ROCKOVÝ VEČÍREK se skupinou CREDO + V.S.P. BAND + vzpomínková diskotéka či rockotéka - DJ BJ
- do 21.00 = VSTUP ZDARMA, jinak jen za 50,- Kč

!!!NYNÍ DISKOTÉKY TAKÉ KAŽDOU STŘEDU - DJ SPIKE & DJ MEYW (PO CELÝ VEČER VSTUP ZDARMA)!!!

St - 4.7.
PRVNÍ PRÁZDNINOVÁ STŘEDA - VEČÍREK NEJEN PRO ŽENY A DÍVKY S NEJLEPŠÍMI STRIPTÉRY - THE ROCKY TEAM
- mimořádná akce: do 21.00 = VSTUP ZDARMA, jinak jen za 30,- Kč

Čt - 5. 7.
ROCKOVÝ VEČÍREK se skupinou FLAAM a NEUTRAL + vzpomínková diskotéka či rockotéka - DJ JERRY
- do 21:00 = VSTUP ZDARMA, jinak jen za 50,-

Pá - 6.7.
MISS MOKRÉ TRIČKO + KOFOLA DANCE PÁRTY
- dámi, které se přihlásí do této soutěže můžou vyhrát 10.000,- Kč
- DJ CHABIČOVSKÝ PAVEL & DJ MEYW, DJ SPIKE & DJ NIGHTMARE, ...
- do 21.00 = VSTUP ZDARMA, jinak jen za 30,- Kč
So - 7.7.
VELKÁ ROCKOVÁ EROTICKÁ NOC POD HVĚZDNÝM NEBEM - rockový večírek se skupinou ARTEMIS + vzpomínková diskotéka či rockotéka - DJ BJ
vystoupí:
- MISS STRIP ČR 2005 - MISS ELISS (strip show s prvky sado-maso + autoerotika)
- MR SABRI - mulat, zpívající brazilská perla (jedinečná strip show)
- TANEČNICE TOPLESS, LESBY SHOW, ...
- do 21.00 = VSTUP ZDARMA, jinak jen za 50,- Kč

Pá - 13.7.
ČERNÝ PÁTEK S ČERNÝM PUSCHKINEM
DJ PAVEL CHABIČOVSKÝ & DJ MEYW + DJ JITKA POSPÍŠILOVÁ
- do 21.00 = VSTUP ZDARMA, jinak jen za 30,- Kč
So - 14.7.
EWA FARNA
+ nová hudební rocková skupina NEUTRAL + hudební skupina SARA + DJ MEYW
- vstup: v předprodeji 70,- Kč - KS BŮROVCE (tel.: +420 605/24 28 25 nebo e-mail: ks@burovce.cz) nebo KANCELÁŘ VICHR PRODUCTION, Havlíčkova 3, Uh. Hradiště, na místě 100,- Kč

Pá - 20.7.
DJ SPIKE & DJ MEYW
- do 21.00 = VSTUP ZDARMA, jinak jen za 30,- Kč
So - 21.7.
ROCKOVÝ VEČÍREK se skupinou PREMIER a NEUTRAL + vzpomínková diskotéka či rockotéka - DJ JERRY
- do 21.00 = VSTUP ZDARMA, jinak jen za 50,- Kč

Pá - 27.7.
DJ JITKA POSPÍŠILOVÁ & DJ KUBA - VEČERNÍ SÁDLO
- do 21.00 = VSTUP ZDARMA, jinak jen za 30,- Kč
So - 28.7.
ROCKOVÝ VEČÍREK se skupinou HALOGEN a ACCEPT REVIVAL + vzpomínková diskotéka či rockotéka - DJ BJ
- do 21.00 = VSTUP ZDARMA, jinak jen za 50,- Kč

!!!STÁLE PLATÍ: DISKOTÉKY TAKÉ KAŽDOU STŘEDU - DJ SPIKE & DJ MEYW (PO CELÝ VEČER VSTUP ZDARMA)!!!

Pá - 3.8.
DJ SPIKE & DJ NIGHTMARE, DJ MEYW
- do 21.00 = VSTUP ZDARMA, jinak jen za 30,- Kč
So - 4.8.
MEGA OLDIES PARTY S BERENTZEN FERNETEM - "NEBUDE CHYBĚT ANI KAMARÁD DO DĚŠTĚ" SAGVAN TOFI + HUDEBNÍ SKUPINA RANVEJ + DJ JERRY
- do 21.00 = VSTUP ZDARMA, jinak jen za 50,- Kč

!!!MIMOŘÁDNÁ AKCE - SRAZ MOTORKÁŘŮ - MOTOSRAZ "NOVÁ TOPOLNÁ" 2007!!!
10.8. - 12.8.
- UVÁDÍ: DJ JITKA POSPÍŠILOVÁ
- program prozatím není uzavřen

Pá - 17.8.
TANEČNÍ LIGA PÁRTY
- soutěže o CD v hodnotě cca 30.000,- Kč
- DJ FRANTA BABKA (Universal) + DJ BJ
- do 21.00 = VSTUP ZDARMA, jinak jen za 40,- Kč
So - 18.8.
hudební skupina SARA + DJ JERRY

Pá - 24.8.
DJ JITKA POSPÍŠILOVÁ
- do 21.00 = VSTUP ZDARMA, jinak jen za 30,- Kč
So - 25.8.
ROCKOVÝ VEČÍREK se skupinou ARTEMIS + vzpomínková diskotéka či rockotéka - DJ BJ
- do 21.00 = VSTUP ZDARMA, jinak jen za 50,- Kč

Pá - 31.8.
POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÁ PÁRTY - KOFOLA DANCE PÁRTY
- DJ CHABIČOVSKÝ PAVEL & DJ MEYW + nejúspěšnější DJs sezóny 2007
- do 21.00 = VSTUP ZDARMA, jinak jen za 30,- Kč

So - 1.9.
PRVNÍ TOPOLSKÁ HIP HOP PÁRTY s PSH - PENEŘI STRÝČKA HOMEBOYE + DJ P.R.Z.E.M.A.
- mix hip hopu, RnB, ..., připraveny jsou také mazané taneční vystoupení, ...
- vstup: v předprodeji 99,- Kč - KS BŮROVCE (tel.: +420 605/24 28 25 nebo e-mail: ks@burovce.cz) nebo KANCELÁŘ VICHR PRODUCTION, Havlíčkova 3, Uh. Hradiště, na místě 150,- Kč